3. pražské laické sdružení sv. Dominika - společenství bl. Mannese Guzmana   web site    http://www.laici3ps.op.cz

Mariánské poutě v Hájku u Prahy

Úcta k Matce Boží Panně Marii je jedním z mnoha charakteristických znaků naší národní spirituality a spojuje nás nejenom s našimi sousedy, ale i s mnoha dalšími národy Evropy. Po staletí putuje lid tohoto kontinentu, aby prosil Pannu Marii o přímluvu i ochranu v dobách radostných i dobách zlých. Připojme se i my k našim předkům, kteří už téměř před čtyřmi staletími putovali do františkánského kláštera v Hájku u Prahy. Poutní areál byl založen položením základního kamene k nejstarší loretě v Čechách 12. června 1623. V okolí Lorety byl vysázen les, proto se místu, ležícímu nedaleko od Červeného Újezda, začalo říkat "Hájek". Později zde byl postaven františkánský klášter a místo se stalo jedním z nejoblíbenějších poutních míst na západě Prahy. V létech 1720 - 1724 bylo postaveno 20 kaplí na 20 km dlouhé poutní cestě, po které se každoročně ubíraly tisíce poutníků z Prahy a širokého okolí. Cesta začínala na Dlabačově u Strahovského kláštera. Dnes je obnovena část této prastaré poutní cesty, vedoucí z Hostivic až ke klášteru. V roce 1950 byl v klášteře zřízen internační tábor pro řeholní mládež a kněze z celého tehdejšího Československa. Po zrušení internačního tábora byl objekt předán armádě, která dílo zkázy dokonala. Dnes se hájecký klášter díky nezměrné obětavosti několika jedinců jen těžko probouzí ze své několik desetiletí trvající devastace a zve Vás, abyste v jeho poničených zdech nalezli něco z toho, proč sem putovali generace našich předků! Každá Vaše pouť má pro klášter i pro ty, kdo se snaží o jeho obnovu, velký význam. Hájek můžete samozřejmě navštívit kdykoliv, přesto bych Vás rád pozval na obvzláště poutní mše svaté.

P.Vl.J.Sláměčka

-----------------------------------------------------------

Kudy do Hájku?

(Spojení nejlépe autem nebo  PID http://www.dpp.cz bud z Bilé Hory nebo Zličina do Červeného Újezda, odtud kus cesty pěšky do Hájku - kláštera. )

Nejbližší velká obec je Červený Újezd.

Přeji příjemný výlet

Petr Chaloupský

http://www.mapy.cz

 

http://www.mapy.cz/ - najdi Červený Újezd